Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Fix-IT

Nedan beskrivs hur personuppgifter samlas in och används. Vi förklarar också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. För de behandlingar som sker inom Fix-ITs verksamhet är Fix-IT personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

De uppgifter vi sparar om våra kunder är:

  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter så som telefonnummer, adress och E-postadress
  • transaktionshistorik
  • Ärendetyp

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra den begärda tjänsten på ett så fullständigt sätt som möjligt. Kundens personuppgifter behövs här för att exempelvis kunna göra uppföljningsarbete, nyttja RUT-avdrag, fakturera och dessutom för att kunna upprätthålla vad som krävs enligt lag.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi kan komma att behöva dela dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket eller Polisen, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter

Som kund har du, enligt dataskyddsförordningen (GDPR), rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig enligt Du kan begära att få korrigering av uppgifter som är felaktiga och i vissa fall radering av personuppgifter. Undantag gäller för de fall då kundens uppgifter måste sparas på grund av exempelvis våra juridiska skyldigheter, problem som har att göra med kundens konto eller pågående tvister.

Automatisk behandling av uppgifter

Vi sparar och hanterar information om ditt användande när du utnyttjar Fix-ITs tjänster och/eller (så kallade cookies).

Nyhetsbrev

Som kund godkänner du automatiskt prenumeration på vårt nyhetsbrev. Vi behandlar i detta fall din e-postadress. Kunden kan avsluta denna tjänst närsomhelst i vilket fall e-postadressen sparas för att kunna se till att utskick inte påbörjas igen.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Vid frågor om personuppgifter och hur de behandlas kan du kontakta oss på XXX.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen